Zowel als eigenaar van een woning als wanneer u een huurder bent spreekt het voor zich dat u, uw inboedel altijd (financieel) zult willen beschermen. Verschillende situaties kunnen er in de praktijk dan ook voor zorgen dat er bepaalde schade ontstaat aan de inboedel met alle vervelende gevolgen van dien. Gelukkig is het zo dat dit risico op verschillende manieren kan worden ingeperkt. Hoe dan precies? Zeer eenvoudig, namelijk door het afsluiten van een inboedelverzekering. Van zodra u over een dergelijke verzekering beschikt zult u namelijk kunnen vaststellen dat de waarde van uw inboedel altijd (gedeeltelijk) is beschermd. Wilt u ook graag meer te weten komen over de inboedelverzekering en waar rekening mee te houden wanneer u deze gaat afsluiten? Dan is het zonder meer een aanrader om u even te verdiepen in de informatie die is terug te vinden hier op deze pagina.

1.) Voor welk bedrag is uw inboedel precies verzekerd?

Het belangrijkste aandachtspunt bij een inboedelverzekering afsluiten heeft betrekking tot de waarde waarvoor de inboedel is verzekerd. Het is zo dat de inboedel van een woning door de verzekeraar altijd op een bepaalde manier getaxeerd zal worden. Hoe dat precies gebeurt is altijd afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar. Dit gezegd zijnde is het zo dat de maximale verzekeringswaarde bij een inboedelverzekering doorgaans is gelegen tussen de 100.000 en 150.000 euro. Doet er zich een situatie voor waarbij uw inboedel schade oploopt of wordt vernietigd? In dat geval is het bedrag dat in de polis van uw inboedelverzekering staat het maximale bedrag dat u als vergoeding kunt ontvangen. De overige kosten (mochten deze er zijn) zult u dan ook steeds zelf voor eigen rekening moeten nemen.

Verzekeren tegen onbeperkte waarde, kan dat?

Bovenstaande informatie maakt duidelijk dat een inboedelverzekering afsluiten in de praktijk dus gemiddeld slechts mogelijk is voor een verzekerde waarde tot 150.000 euro. Er zijn echter ook verzekeraars die inboedelverzekeringen aanbieden zonder dat er rekening dient te worden gehouden met een dergelijke limiet. Dit gezegd zijnde spreekt het voor zich dat een dergelijke inboedelverzekering in de praktijk veelal behoorlijk veel duurder uitvalt. Is dat voor u geen probleem zolang uw inboedel maar optimaal is verzekerd? In dat geval spreekt het voor zich dat ook het afsluiten van een dergelijke inboedelverzekering het overwegen waard kan zijn.

2.) Keuze tussen de standaard en all risk inboedelverzekering

Zoals voor menig aantal verzekeringen geldt is het ook bij een inboedelverzekering zo dat u een keuze kunt maken uit twee verschillende mogelijkheden. Het gaat hierbij concreet om:

  1. De standaard (extra uitgebreide) dekking;
  2. De all risk dekking;

In het eerste geval zult u bij schade kunnen vaststellen dat de inboedelverzekering enkel en alleen tussenkomst biedt voor de schadegevallen die in de polis staan aangegeven. Dat geldt niet bij de all risk inboedelverzekering. Bij dit type van verzekering is het namelijk zo dat alle schadegevallen zijn gedekt tenzij ze nadrukkelijk in de polisvoorwaarden zijn uitgesloten. Het spreekt voor zich dat de all risk inboedelverzekering niet alleen uitgebreid, maar daarnaast ook aanzienlijk duurder is in vergelijking met de standaard inboedelverzekering.

3.) Een dekking buitenshuis afsluiten of niet?

Standaard zult u kunnen vaststellen dat een inboedelverzekering enkel en alleen de schade dekt aan inboedel welke zich in de woning zelf bevindt. Met andere woorden, alle spullen die u meeneemt buitenshuis zijn op dat ogenblik niet meer verzekerd. Dat is voor veel mensen echter helemaal niet interessant. Bent u bijvoorbeeld vaak onderweg en maakt u daarbij vaak gebruik van bijvoorbeeld een tablet, een smartphone, een laptop of andere dure systemen? In dat geval spreekt het voor zich dat u wellicht ook een extra dekking voor onderweg zult willen afsluiten. Dat is absoluut mogelijk. In principe kan elke inboedelverzekering op de markt dan ook worden voorzien van een speciale dekking “buitenshuis”.

4.) Laat kostbaarheden extra verzekeren

Door het afsluiten van een inboedelverzekering zorgt u er in de praktijk voor dat uw volledig inboedel is verzekerd tegen verschillende vormen van schade. Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is het echter zo dat er aan elk stukje inboedel een maximumbedrag is verbonden. Doorgaans ligt dit bedrag rond de 2.500 euro. U zou denken dat dit wel voldoende is, maar wat wanneer u ervoor heeft gekozen om een bepaald kunstwerk te kopen? Heel wat mooie kunstwerken zijn al snel meer waard dan de voorziene 2.500 euro. Geldt dat ook voor het kunstwerk dat u heeft aangekocht? In dat geval is het altijd de moeite waard om deze extra te laten verzekeren. Alleen op die manier kunt u bij een mogelijk schadegeval alsnog rekenen op een (min of meer) voldoende indekking van de waarde van het stuk inboedel.

5.) Een inboedelverzekering voor studenten afsluiten

Ouders die hun kind(eren) op kot laten gaan doen er in de praktijk altijd goed aan om een speciale inboedelverzekering voor studenten af te sluiten. Vroeger werd dit eigenlijk niet gedaan, maar toch is dit zeker interessant. Het is dan ook zo dat een inboedelverzekering afsluiten voor studenten een goed idee is omwille van deze redenen:

  1. Er wordt relatief vaak ingebroken in studentenwoningen;
  2. Studentenhuizen zijn lang niet altijd even brandveilig;
  3. Studenten krijgen vaak een flinke korting op een inboedelverzekering;

Let op, wanneer u vaak uw laptop of smartphone meeneemt naar de les is het zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven altijd de moeite waard om eventueel een extra dekking voor buitenshuis af te sluiten. Alleen zo is ook deze ingedekt bij een mogelijke diefstal of schade.

6.) Een inboedelverzekering is geen opstalverzekering!

Hou er tot slot ook nog altijd rekening mee dat een inboedelverzekering zeker niet hetzelfde is als een opstalverzekering. Veel mensen denken dat dit wel zo is, maar dat is absoluut niet correct. Voor een inboedelverzekering geldt dat ze dekking biedt van alle losse inboedel welke zich in de woning bevindt. Het gaat hierbij concreet om alles wat u bij een mogelijke verhuizing mee zou kunnen nemen. Alles wat vast zit aan de woning wordt uitgesloten door de inboedelverzekering. Hiervoor is dan ook een speciale opstalverzekering vereist. Het wordt in de praktijk sterk aangeraden om deze beide verzekeringen samen af te sluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *